VAPAUTTA VERTAILUUN

Itsensä vertaaminen muihin ihmisiin on luonnollinen osa ajatteluamme. Voimme käyttää vertailua kuormittavilla ja rakentavilla tavoilla. Tässä harjoituksessa saamme pysähtyä miettimään, miten olemme vertailua käyttäneet ja miten se on meihin vaikuttanut. Harjoituksen voi tehdä sisällä tai ulkona itselleen mieluisassa asennossa.

Kesto (7:46)