MIELENHUOLTOHETKI

Godfulness – mielenhuoltoharjoitukset on suunniteltu yksinkertaisiksi ja toistettaviksi. Harjoitusten tarkoituksena on ohjata säännöllisiin hengähdystaukoihin haasteiden keskellä. Toisaalta harjoitukset antavat mahdollisuuden myös pidempään prosessointiin tietyn aiheen äärellä, kun harjoitusta kuunnellaan useita kertoja pitkällä aikavälillä. Parhaimmillaan harjoitukset vahvistavat yksilön itsetuntemusta sekä luottamusta Jumalaan ja niiden kautta yksilön resilienssikykyä.

Godfulness-mielenhuoltoharjoituksia voi hyödyntää eri tavoin. Voit tehdä aluksi pidemmän näkökulman muuttamisen harjoituksen ja sen jälkeen voit valita Mielenhuoltohetken, jossa voit jatkaa näkökulman muuttamisharjoituksen prosessointia. Yhtä hyvin voit mennä suoraan Mielenhuoltohetkiin ja hyödyntää niitä yksittäisinä harjoituksina, joihin voit halutessasi palata vaikka usemman kerran päivässä.  

Lisäksi erillinen perhostaputus-video antaa kehollisen rauhoittumisen keinon, jonka voi halutessaan yhdistää harjoituksiin.   

Huomioitavaa: Mikäli pelkosi tai huolesi aiheutuvat sinua uhkaavasta todellisesta vaarasta, hakeuduthan turvaan ja ammattiavun piiriin. 

Näkökulman muuttamisen harjoitus (kesto 10:53)

Näkökulman muuttamisen harjoitus on pidempi harjoitus, jossa avataan, miten näkökulma vaikuttaa tapaamme reagoida asioihin. Samalla harjoituksen tekijälle annetaan mahdollisuus tarkastella omaan elämään kuuluvaa haastetta ja pohtia, miten näkökulman muuttaminen voisi tuoda sisäistä rauhaa stressin sijaan. Harjoitus on Mielenhuoltoharjoitusten yleisharjoitus, jonka jälkeen voi siirtyä tekemään muita mielenhuoltoharjoituksia, mutta se toimii myös itsenäisenä harjoituksena. Mielenhuoltoharjoitukset voi tehdä myös itsenäisesti ilman tätä Näkökulman muuttamisharjoitusta.

Perhostaputus (kesto 1:42)

Tämän videon välityksellä saat opetella tekemään perhostaputuksen, joka jo itsessään voi rauhoittaa ja lievittää ahdistusta. Voit halutessasi yhdistää perhostaputuksen esimerkiksi pelkoon tai huoliin liittyviin mielenhuoltohetkiin.

Mielenhuoltohetki yksinäisyyden keskelle (kesto 6:31)

Joskus saatamme kokea itsemme yksinäisiksi. Tässä harjoituksessa saamme vahvistua luottamuksessa, että Jumala on kanssamme. Saat myös ottaa vastaan rukouksen puolestasi, mikäli tahdot. Harjoitus on tarkoitettu lyhyeksi hengähdystauoksi elämän keskellä. Harjoitusta voi hyödyntää myös Näkökulman muutosharjoituksen jatkeena osana näkökulmanmuutosprosessia.

Mielenhuoltohetki väsymyksen keskelle (kesto 4:58)

Joskus joudumme pinnistelemään oman jaksamisemme kanssa. Tässä harjoituksessa saamme levätä Jumalan läsnäolossa raamatuntekstin ja rukouksen äärellä. Harjoitus on tarkoitettu lyhyeksi hengähdystauoksi elämän keskellä. Harjoitusta voi hyödyntää myös Näkökulman muutosharjoituksen jatkeena osana näkökulmanmuutosprosessia.

Mielenhuoltohetki huolien keskelle (kesto 4:54)

Joskus meidän voi olla vaikeaa lakata murehtimasta asioita ja saatamme olla jatkuvasti ahdistuneita. Tässä harjoituksessa saamme harjoitella huolien jättämistä Jumalalle. Harjoitus on tarkoitettu lyhyeksi hengähdystauoksi elämän keskellä. Harjoitusta voi hyödyntää myös Näkökulman muutosharjoituksen jatkeena osana näkökulmanmuutosprosessia.

Mielenhuoltohetki pelon keskelle (kesto 5:51)

Joskus pelot hallitsevat ajatuksiamme ja ne voivat rajoittaa elämäämme ja viedä elämäniloamme. Tässä harjoituksessa pelon tunteeseen haetaan turvaa Jumalasta ja Raamatun lupauksista. Saat kuunnella sanat ”Älä pelkää” sinun pelkojesi ylle ja niiden keskelle ja opetella rauhoittumaan niiden avulla.

Mielenhuoltohetki sairauden ja kivun keskelle (kesto 6:55)

Tämä harjoitus on tarkoitettu sinulle, joka sairastat. Harjoituksessa saat nimetä sairauden aiheuttamia tuntemuksia Jeesukselle, joka on vertaistukenasi. Harjoitus kutsuu sinua myös miettimään, miten voisit elää sairaudestasi huolimatta merkityksellistä elämää yhteydessä Jumalaan.

 

Godfulness -mielenhuoltoharjoitukset voivat toimia yhtenä keinona vahvistaa omaa resilienssiä, sillä harjoituksissa tarjotaan mahdollisuus parantaa itsetuntemusta ja kykyä ajatella joustavasti.

Resilienssillä tarkoitetaan ihmisen psyykkistä palautumiskykyä eli ihmisen kykyä hyödyntää voimavaroja ja vahvuuksia oman psyykkisen hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Ihminen tarvitsee resilienssiä erityisesti yllättävissä, vaikeissa tilanteissa, jotka haastavat totutut toimintatavat. Resilienssi muodostuu yksilön sisäisistä tekijöistä, kuten esimerkiksi geeneistä sekä ulkoisista tekijöistä, kuten esimerkiksi yksilön sosiaalisista suhteista sekä siitä, miten hyvin sisäiset ja ulkoiset tekijät sopivat yhteen.  Oleellista on, kuinka hyvin ihminen itse tunnistaa omat voimavaransa ja kykenee hyödyntämään niitä. Resilienssi ei ole pysyvä ominaisuus, vaan sitä voi vahvistaa koko elämän ajan. Resilienssiä voi parantaa muun muassa vahvistamalla itsetuntemustaan, kykyään ajatella joustavasti sekä myönteistä suhtautumista itseensä sekä tulevaisuuteen.

 Vaikka resilienssin käsite ei ole hengellinen, Godfulness-mielenhuoltoharjoitusten sisältämä sanoma rakastavasta Jumalasta voi vahvistaa ihmisen myönteistä suhtautumista itseen ja luoda toivoa haasteiden keskelle.