MIELENHUOLTOHETKI

Godfulness – mielenhuoltoharjoitukset on suunniteltu yksinkertaisiksi ja toistettaviksi. Harjoitusten tarkoituksena on ohjata säännöllisiin hengähdystaukoihin haasteiden keskellä. Toisaalta harjoitukset antavat mahdollisuuden myös pidempään prosessointiin tietyn aiheen äärellä, kun harjoitusta kuunnellaan useita kertoja pitkällä aikavälillä. Parhaimmillaan harjoitukset vahvistavat yksilön itsetuntemusta sekä luottamusta Jumalaan ja niiden kautta yksilön resilienssikykyä.

Godfulness-mielenhuoltoharjoituksia voi hyödyntää eri tavoin. Voit tehdä aluksi pidemmän näkökulman muuttamisen harjoituksen ja sen jälkeen voit valita Mielenhuoltohetken, jossa voit jatkaa näkökulman muuttamisharjoituksen prosessointia. Yhtä hyvin voit mennä suoraan Mielenhuoltohetkiin ja hyödyntää niitä yksittäisinä harjoituksina, joihin voit halutessasi palata vaikka usemman kerran päivässä.  

Lisäksi erillinen perhostaputus-video antaa kehollisen rauhoittumisen keinon, jonka voi halutessaan yhdistää harjoituksiin.   

Huomioitavaa: Mikäli pelkosi tai huolesi aiheutuvat sinua uhkaavasta todellisesta vaarasta, hakeuduthan turvaan ja ammattiavun piiriin. 

Mikäli olet keskellä surua, olemme koonneet soittolistan, jossa on kootusti Godfulness-harjoitukset, jotka on kirjoitettu erityisesti tuomaan Jumalan lohdutusta suruun.  

Olemme julkaisseet 10 videota "Mielenhuoltohetki" kategoriaan.

SOITTOLISTA SURUN KESKELLÄ TEHTÄVISTÄ HARJOITUKSISTA

Kesto:30 minm

Tänne soittolistaan olemme koonneet harjoituksia sinulle, joka suret. Täältä löytyy harjoitukset Surun kivi, Surun virta, Lohdutuksen sade sekä Kehollinen lohduttava hetki. Sama soittolista löytyy myös YouTubesta Godfulness.fi-kanavalta.

MIELENHUOLTOHETKI SURUN KESKELLE – JAKSO SURUN VIRTA

Kesto:10:04m

Tämä harjoitus on kirjoitettu sinulle, joka suret. Harjoituksen tarkoituksena on keventää surun taakkaasi edes hetkeksi, ja vahvistaa toivoa elämässäsi. Tässä harjoituksessa surua verrataan virtaavaan veteen, ja turvaudutaan Kristukseen, joka seisoo rinnallamme myös surun tyrskyjen ja pyörteiden keskellä.

MIELENHUOLTOHETKI SURUN KESKELLE – JAKSO SURUN KIVI

Kesto:7:42m

Tämä harjoitus on kirjoitettu sinulle, joka suret. Harjoituksen tarkoituksena on keventää surun taakkaasi edes hetkeksi, ja vahvistaa toivoa elämässäsi. Tässä harjoituksessa surun painoa verrataan kiveen, ja turvaudutaan myötätuntoiseen Kristukseen, joka kannattelee meitä ja kaikkia taakkojamme.

MIELENHUOLTOHETKI YKSINÄISYYDEN KESKELLE

Kesto:6:30m

Joskus saatamme kokea itsemme yksinäisiksi. Tässä harjoituksessa saamme vahvistua luottamuksessa, että Jumala on kanssamme. Saat myös ottaa vastaan rukouksen puolestasi, jos tahdot. Harjoitus on tarkoitettu lyhyeksi hengähdystauoksi arjen keskellä. Harjoitusta voi hyödyntää myös Näkökulman muutos-mielenhuoltohetken jatkeena, osana näkökulmanmuutosprosessia.

MIELENHUOLTOHETKI VÄSYMYKSEN KESKELLE

Kesto:4:58m

Joskus joudumme pinnistelemään oman jaksamisemme kanssa. Tässä harjoituksessa saamme levätä Jumalan läsnäolossa raamatuntekstin ja rukouksen äärellä. Harjoitus on tarkoitettu lyhyeksi hengähdystauoksi elämän keskellä. Harjoitusta voi hyödyntää myös Näkökulman muutos-mielenhuoltohetken jatkeena, osana näkökulmanmuutosprosessia.

MIELENHUOLTOHETKI HUOLIEN KESKELLE

Kesto:4:54m

Joskus meidän voi olla vaikeaa lakata murehtimasta asioita ja saatamme olla jatkuvasti ahdistuneita. Tässä harjoituksessa saamme harjoitella huolien jättämistä Jumalalle. Harjoitus on tarkoitettu lyhyeksi hengähdystauoksi arjen keskellä. Harjoitusta voi hyödyntää myös Näkökulman muutos-mielenhuoltohetken jatkeena, osana näkökulmanmuutosprosessia.

MIELENHUOLTOHETKI PELON KESKELLE

Kesto:5:51m

Joskus pelot hallitsevat ajatuksiamme ja ne voivat rajoittaa elämäämme ja viedä elämäniloamme. Tässä harjoituksessa pelon tunteeseen haetaan turvaa Jumalasta ja Raamatun lupauksista. Saat kuunnella sanat ”Älä pelkää” sinun pelkojesi ylle ja niiden keskelle ja opetella rauhoittumaan niiden avulla.

MIELENHUOLTOHETKI SAIRAUDEN KESKELLE

Kesto:6:54m

Tämä harjoitus on tarkoitettu sinulle, joka sairastat. Harjoituksessa saat nimetä sairauden aiheuttamia tuntemuksia Jeesukselle, joka on vertaistukenasi. Harjoitus kutsuu sinua myös miettimään, miten voisit elää sairaudestasi huolimatta merkityksellistä elämää yhteydessä Jumalaan.

PERHOSTAPUTUS

Kesto:1:42m

Tämän videon välityksellä saat opetella tekemään perhostaputuksen, joka jo itsessään voi rauhoittaa ja lievittää ahdistusta. Voit halutessasi yhdistää perhostaputuksen esimerkiksi pelkoon tai huoliin liittyviin Mielenhuoltohetkiin.

NÄKÖKULMAN MUUTTAMINEN

Kesto:10:52m

Näkökulman muuttamisen harjoitus on pidempi harjoitus, jossa avataan, miten näkökulma vaikuttaa tapaamme reagoida asioihin. Samalla harjoituksen tekijälle annetaan mahdollisuus tarkastella omaan elämään kuuluvaa haastetta ja pohtia, miten näkökulman muuttaminen voisi tuoda sisäistä rauhaa stressin sijaan. Harjoitus on Mielenhuoltoharjoitusten yleisharjoitus, jonka jälkeen voi siirtyä tekemään muita mielenhuoltoharjoituksia, mutta se toimii myös itsenäisenä harjoituksena. Mielenhuoltoharjoitukset voi tehdä myös itsenäisesti ilman tätä Näkökulman muuttamisharjoitusta.

Godfulness -mielenhuoltoharjoitukset voivat toimia yhtenä keinona vahvistaa omaa resilienssiä, sillä harjoituksissa tarjotaan mahdollisuus parantaa itsetuntemusta ja kykyä ajatella joustavasti.

Resilienssillä tarkoitetaan ihmisen psyykkistä palautumiskykyä eli ihmisen kykyä hyödyntää voimavaroja ja vahvuuksia oman psyykkisen hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Ihminen tarvitsee resilienssiä erityisesti yllättävissä, vaikeissa tilanteissa, jotka haastavat totutut toimintatavat. Resilienssi muodostuu yksilön sisäisistä tekijöistä, kuten esimerkiksi geeneistä sekä ulkoisista tekijöistä, kuten esimerkiksi yksilön sosiaalisista suhteista sekä siitä, miten hyvin sisäiset ja ulkoiset tekijät sopivat yhteen.  Oleellista on, kuinka hyvin ihminen itse tunnistaa omat voimavaransa ja kykenee hyödyntämään niitä. Resilienssi ei ole pysyvä ominaisuus, vaan sitä voi vahvistaa koko elämän ajan. Resilienssiä voi parantaa muun muassa vahvistamalla itsetuntemustaan, kykyään ajatella joustavasti sekä myönteistä suhtautumista itseensä sekä tulevaisuuteen.

 Vaikka resilienssin käsite ei ole hengellinen, Godfulness-mielenhuoltoharjoitusten sisältämä sanoma rakastavasta Jumalasta voi vahvistaa ihmisen myönteistä suhtautumista itseen ja luoda toivoa haasteiden keskelle.