USEIN ESITETYT KYSYMYKSET

MITÄ GODFULNESS ON?

 

Godfulness-sivuston perustana on kristillinen jumala- ja ihmiskäsitys. Godfulness-harjoituksissa kohtaat kolmiyhteisen Jumalan, joka tuntee sinun sisimpäsi. Harjoitukset pohjautuvat kristillisen kirkon hengelliseen traditioon. Jumala ilmoittaa itsestään luomakunnassa sekä Kristuksessa ja Raamatussa. Useissa harjoituksissa luontovideoon tai -kuvaan yhdistetään raamatunteksti tai rukous.

Godfulness-harjoituksissa keskityt hetken arjessasi Jumalaan ja hänen läsnäoloonsa. Tämä tapahtuu esimerkiksi rukouksen, luonnon ihmettelyn sekä raamattuhiljentymisten kautta. Materiaalien tuottamisessa on pyritty visuaalisesti kauniiseen ilmaisuun sekä inspiroivaan sisältöön.

Raamatuntekstit on tarkoitettu rohkaisuksi juuri sinun elämäntilanteeseesi. Siksi voit myös pohtia, mitä ajatuksia nämä jakeet nostavat mieleesi. Rukoillessasi olet suorassa yhteydessä Jumalaan. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa rukoilla. Harjoituksissa hyödynnetään perinteisiä rukouksia sekä esitellään erilaisia tapoja rukoilla. Harjoitukset on muotoiltu niin, että myös ne, joilla on vähemmän kokemusta rukouksesta tai kristillisestä uskosta, voivat niitä hyvin tehdä.

Luonto on nostettu vahvasti esiin, jotta sinun olisi helpompi rentoutua ja kohdata itsesi ja Jumala. Luonnon rentouttava vaikutus voi välittyä jo pelkästä mielikuvasta tai katsomalla luontokuvaa, joten voit tehdä harjoitukset myös sisällä. Jumala on tarkoittanut meidät kokonaisuudeksi. Luomiskertomuksessa ihmistä kuvaava sana tarkoittaa kokonaisuutta, jossa keho ja mieli ovat erottamattomasti yhtä. Ihmisen tunneilmaisuja sekä Jumalan kohtaamista kuvataan Raamatussa hyvin kehollisesti. Kehoharjoituksissa vahvistetaan kokonaisvaltaista hengellisyyttä. Godfulness-mielikuvaharjoitusten tavoitteena on vahvistaa sisäistä turvallisuudentunnettasi ja luottamusta Jumalaan. 

Haluamme edistää myös ympäristöstä huolehtimista ja sen vuoksi Godfulnessista löytyy myös erilaisia vinkkejä siihen, miten eri asioissa voi ottaa helppoja ekoaskeleita ympäristön hyväksi.

 

MIKSI TEKISIN GODFULNESS-HARJOITUKSIA?

 

Godfulness-sivuston harjoitusten tavoitteena on sisäisen rauhasi vahvistuminen. Jeesus lupaa: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh.14:27)

Ihminen on tarkoitettu elämään tasapainossa ja yhteydessä Jumalan, toisten ihmisten, oman itsensä ja koko luomakunnan kanssa. Godfulness-harjoituksissa etsitään tätä tasapainoa. Yhteydessä Jumalaan oman elämän merkitys jäsentyy syvällä ja uudella tavalla. Harjoituksissa pyritään siihen, että elämäsi merkityksellisyys ja onnellisuus voisivat lisääntyä.

Godfulness-harjoitukset kutsuvat sinua hiljentymään ja keskittymään hetken Jumalaan. Jumalan läsnäolossa on turvallista käydä läpi niitä tuntemuksia ja ajatuksia, joita mielessäsi pyörii. Godfulness-harjoituksissa et tarkastele omaa elämääsi ja olotilaasi yksin, vaan yhdessä persoonallisen Jumalan kanssa. ”Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki mitä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme.” (Ps.62:9) 

MISSÄ JA MILLOIN VOIN TEHDÄ HARJOITUKSIA?

 

Godfulness-konseptin tärkeä arvo on esteettömyys. Harjoitukset eivät ole paikkaan eivätkä aikaan sidottuja. Voit tehdä ne luonnossa tai yhtä hyvin sisätiloissa. Vaikka harjoitukset ovat syvällisiä, ovat ne riittävän yksinkertaisia, jotta kuka tahansa voi ne tehdä. Voit rentoutua luontovideon äärellä, vaikka et pääsisi syystä tai toisesta itse menemään luontoon. Jo pelkkä luontovideoiden katselu ja luonnon ajattelu rentouttaa. Virtuaalisen luontopolun voit tehdä missä tahansa paikassa sovittaen ne omaan ympäröivään todellisuuteesi. Vastaavasti voit kuunnella äänitiedoston harjoituksia sinulle sopivassa paikassa sisällä tai ulkona tai lukea vastaavat harjoitukset.

Voit syventyä harjoituksiin pidemmän aikaa tai viivähtää vain hetkisen ja palata samaan tai toiseen harjoitukseen jälleen, kun on sopiva hetki. Voit katsoa minuutin luontovideoita tai kuunnella kehoharjoituksen vaikka tauottaaksesi kiireistä työpäivääsi tai voit katsoa pidemmän luontovideon rauhoittuaksesi Jumalan läsnäolossa.