TAVARAMERKKI

Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilakiin perustuvalla päätöksellään rekisteröinyt Godfulness-tavaramerkin 15.12.2020 Raision seurakunnalle. Rekisterinumero on 279 306.

Kaikki Godfulness-sivuston harjoitukset ja materiaalit ovat jokaisen yksityisen henkilön vapaasti käytettävissä hänen omassa tai perheensä käytössä.

Godfulness-tavaramerkkiä ei voi kukaan muu toimija käyttää, ellei siitä erikseen sovita Raision seurakunnan kanssa.

Raision seurakunta kehittää aktiivisesti yhteistyötä eri kristillisten toimijoiden kanssa Godfulnessin käyttämisen suhteen. Ensimmäinen pilottiyhteistyöseurakunta on Roihuvuoren seurakunta Helsingistä. Yhteistyötiedusteluista voi olla yhteydessä Hannele Siltalan kanssa, hannele.siltala@evl.fi