TAVARAMERKKI JA             KÄYTTÖ

Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilakiin perustuvalla päätöksellään rekisteröinyt Godfulness-tavaramerkin 15.12.2020 Raision seurakunnalle. Rekisterinumero on 279 306.

Kaikki Godfulness-sivuston harjoitukset ja materiaalit ovat yksityishenkilöiden vapaasti käytettävissä omassa yksityiskäytössä.  Myös seurakunnat ja kristilliset järjestöt saavat näyttää Godfulness-sivuston videoita, äänitiedostoja ja materiaaleja maksuttomassa toiminnassaan kuitenkin niin, että harjoitus näytetään alusta loppuun (myös lopun tekijätiedot näyttäen). Tilaisuuden nimessä ei saa kuitenkaan käyttää Godfulness-nimeä. Yksityinen tai julkinen toimija ei saa järjestää maksullista toimintaa, jonka sisältönä olisivat Godfulness-harjoitukset.

Godfulness-tavaramerkkiä ei voi kukaan muu toimija käyttää, ellei siitä erikseen sovita Raision seurakunnan kanssa.

Raision seurakunta kehittää aktiivisesti yhteistyötä eri kristillisten toimijoiden kanssa Godfulnessin käyttämisen suhteen. Tällä hetkellä pilottiyhteistyötä tehdään Lempäälän ja Puijon seurakuntien kanssa sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskuksen kanssa sekä Tampereen Aleksanterin kirkon kanssa. 

Yhteistyötiedusteluista voi olla yhteydessä Hannele Siltalan kanssa, hannele.siltala@evl.fi