PIDETÄÄN HUOLTA

Luonto itsessään hoitaa meitä. Saadessamme kokea luonnossa hyvää oloa meissä voi herätä haluta toimia luonnon hyväksi. Jumala on tarkoittanut meidät elämään yhteydessä ja tasapainossa Hänen, toistemme sekä koko luomakunnan kanssa. Täältä löydät käytännönläheisiä ekoaskeleita, joista voi lähteä liikkeellä kaivatessasi vinkkejä siihen, miten itse voisit toimia ympäristön hyväksi.

Tuntuuko sinusta, että et tiedä, mistä lähteä liikkeelle voidaksesi toimia ympäristön hyväksi. Tänne on koottu hyvin arkisia ja käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten voit ruuan, asumisen, liikkumisen ja kuluttamisen osalta toimia pienillä, mutta tärkeillä teoilla ympäristövastuullisesti. Saatat huomata, että huolenpito tuo  hyvää mieltä ja voimaannuttaa lamaantumisen sijaan.  

Ilmastonmuutos saattaa tuntua lannistavan isolta ja se voi herättää monenlaisia tunteita. Saatat ajatella, että mitä omilla pienillä teoilla voi edes vaikuttaa. Mutta pienistä puroista muodostuu suuri virta. Mitä useampi tekee omassa arjessaan pieniäkin ympäristötekoja, sitä suurempi vaikutus niillä on. 

Kristillisen ympäristönsuojelun perustana on kiitollisuus ja kunnioitus Jumalan luomistyötä kohtaan sekä Raamatusta löytyvät ohjeet kohtuullisesta elämäntavasta. Ympäristönsuojelun ei tarvitse olla ehdotonta ja syyllistävää. Voimme toimia juuri tuosta kiitollisuudesta käsin ja tehdä sen verran kuin sillä hetkellä on mahdollista.

Ohjeet on pyritty laatimaan niin, että juuri sinun olisi mahdollista toteuttaa niitä. Ohjeissa on kieltojen sijaan painotuksena myönteiset valinnan mahdollisuudet. Voit valita ensiksi vaikka yhden osa-alueen ja katsoa, mitkä asiat jo toteutuvat ja mihin voisit kiinnittää huomiota. Jonkin aikaa näin toimittuasi huomaatkin, että siitä on tullutkin jo rutiinia ja voit jatkaa seuraaviin ekoaskeleisiin.

Jos sinulla on perheessäsi lapsia tai nuoria, voitte laatia yhdessä perheen ekoaskeleet ja ottaa näistä vaikka vain joitain ideoita omiin ekoaskeliinne. Vinkkejä voit muutenkin soveltaa vapaasti ja muokata omaan arkeesi sopivaksi.