MERKITYKSELLINEN ELÄMÄ

Joskus voi olla vaikeaa kokea omaa elämäänsä mielekkääksi. Tässä harjoituksessa saamme muistuttaa itseämme siitä, että elämällämme on merkitystä muille ihmisille. Harjoituksen voi tehdä sisällä tai ulkona itselleen luontevassa asennossa.

Kesto (6:16)