MIKSI?

Godfulness-sivuston tavoitteena on sisäisen rauhasi vahvistuminen. Jeesus lupaa: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27)

Ajattele mielikuvaa perinteisestä vaa’asta, jonka toisessa vaakakupissa ovat elämän huolet ja pelot ja toisessa luottamus Jumalaan. Kuinka helposti pelon ja huolien paino kasvaakaan painaen vaakakupin alas? Huolien painaessa on hyvä keskittää ajatukset omasta itsestä ja olosuhteista hetkeksi Jumalaan, jotta luottamus hänen mahdollisuuksiinsa voisi vahvistua ja muodostaa vastapainon huolille.

”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon.” (1.Joh.4:17-18)

Ihminen on tarkoitettu elämään tasapainossa ja yhteydessä Jumalan, toisten ihmisten, oman itsensä ja koko luomakunnan kanssa. Godfulness-harjoituksissa etsitään tätä tasapainoa. Yhteydessä Jumalaan oman elämän merkitys voi jäsentyä syvällä ja uudella tavalla. Harjoituksissa pyritään siihen, että elämäsi merkityksellisyys ja onnellisuus voisivat lisääntyä.

Godfulness-harjoitukset kutsuvat sinua hiljentymään ja keskittymään hetken Jumalaan. Jumalan läsnäolossa on turvallista käydä läpi niitä tuntemuksia ja ajatuksia, joita mielessäsi pyörii. Godfulness-harjoituksissa et tarkastele omaa elämääsi ja olotilaasi yksin, vaan yhdessä persoonallisen Jumalan kanssa. ”Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki mitä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme.” (Ps.62:9)